Thanatopraksis ledes av obduksjonstekniker Thorbjørn Aass.

Thorbjørn Aass er tidligere seksjonsleder ved St. Olavs Hospital i Trondheim, avdeling for patologi. Han har 25 års erfaring med rekonstruksjon og har bistått Kripos med identifisering etter store ulykker som Widerøe / Torghatten i 1988, Scandinavian Star i 1990 og Tsunamien i Thailand i 2005. Han har lang erfaring med debriefing og samtale med pårørende etter store ulykker.

Kjell Endre Bonesrønning er utdannet cand. philol. ved Religionsvitenskapelig institutt, NTNU og har fulgt praktisk teologisk seminar ved Universitetet i Tromsø. Han har tidligere arbeidet mange år i helsevesenet og har vært ansatt som prest i Den norske kirke i fire år. Han er en etterspurt seremonileder ved tros- og livssynsnøytrale gravferdsseremonier.

Både Torbjørn Aass og Kjell Endre Bonesrønning er autoriserte thanatopraktikere.

 

Thanatopraksis alle rettigheter - Admin - Websider levert av ordene.no og fagtrykk.no